Anmälan för blästring av båtbotten/köl på SBK

Info ang blästring av köl och båtbottnar

Behovet hittills av några medlemmar har gällt att få kölen ren i första hand.
Vi har diskuterat vilken metod som är bäst – kolsyra eller sand – och kommit fram till att sandblästring är effektivast och billigast.
Kolsyra fungerar bra då endast gammal bottenfärg och lättare rost ska tas bort
Gammal epoxi och djupare rosthärdar tar tid och blir dyrt med kolsyra.
Skydd för damm och nedsmutsning får man ansvara för själv samt bortförsel av restprodukter.
Företaget som är vidtalat säljer också epoxi.
För stålköl är det ytterst viktigt att man målar på epoxi snarast efter blästring.

Vi räknar med att arbetet kommer att utföras på båtens ordinarie varvsplats under första halvan av april -16.

Anmälan senast 29 februari till Lars Malm –
OBS – endast via mail

Priser:

Etableringskostnad – 3000 kr exkl moms (som alla delar på)
Blästring – 200 kr/m2 inkl moms
Epoxi – 250 kr/l exkl moms

Vid frågor kontakta:
Anders Jansson – 070-6276824
Lars Malm – 070-7691890
Söderköpings Båtklubb

Kommentarer inaktiverade.