Datum för torrsättning

Samtliga lördagar + en söndag kl 09.00

17 / 9
1 / 10
9 / 10 (obs söndag)
15 / 10
22 /10
29 / 10

Boka via onlineformuläret under rubriken ”Boka”

Söderköpings Båtklubb inbjuder till Trännö Runt den 27 augusti 2016

Trännö Runt är en SRS-segling som startade 1976. Seglingen har genom åren varit en populär segling att deltaga i, då respit-starten medför att den som inte är kappseglingsvan får det lite lugnare vid starten, samtidigt som tävlingsmomentet ändå finns på plats.
Banan ligger på Trännöfjärden vilket innebär att du seglar på skyddade vatten och att goda möjligheter finns för intresserade åskådare att följa kappseglingen från öar och fastland.
Banans längd är 15 distansminuter och då har du seglat två varv runt Trännö och de utlagda bojarna.
Skepparmötet liksom Start och Mål finns vid Simpholmen i södra delen av Trännöfjärden.

Pos. N 058^ 22′ 40″ E 016^44′ 34″

Tid för Skepparmöte Kl. 11.00

Första start kl. 12.00

Startavgift 100:-

Anmälan senast den 23/8 till Örjan Johansson 0121-131 22 eller via E-mail 

Vid anmälan skall uppges namn, båttyp,segelnummer, klubbtillhörighet, SRS-tal och orsak till eventuell avvikelse från standard-lystalet

Länk till evenemanget på Facebook

Sjösäkerhetskurs i ÖBF:s regi

Östergötlands Båtförbund har sedan några år tillbaka tillhandahållit en sjösäkerhetskurs vid sjöräddningsstationen i Arkösund för 2 personer – ur styrelse/funktionärer – från båtklubbar i distriktet. I söndags var det dags för 2 personer från SBK och ca 22 personer från andra båtklubbar att tillgodogöra sig denna kurs. Vi fick bla kännedom och kunskap/färdigheter i –
”Sjösäkerhet genom att hantera pyrotekniska nödsignaler, överlevnad i kallt vatten med överlevnadsdräkt samt att kunna ta sig upp i en räddningsflotte, teoretiska och praktiska färdigheter i att hantera elektroniska instrument etc.” Det var en mycket nyttig och givande kurs tillsammans med kompetenta ledare och trevliga deltagare samt stämpel i NFB:s blåa intygsbok. Rekommenderas.
20160522_132145 20160522_135223 20160522_140202 20160522_145945
20160522_130924

Brand- och sjukvårdsutbildning

Kursen Brand- och Sjukvårdsutbildning hölls i Skönbergaskolans gymnastiksal och ute på skolgården den 23 april kl 10-14 Östergötlands båtförbund (ÖBF) erbjöd medlemmar … Läs mer…