Sjösäkerhetskurs i ÖBF:s regi

Östergötlands Båtförbund har sedan några år tillbaka tillhandahållit en sjösäkerhetskurs vid sjöräddningsstationen i Arkösund för 2 personer – ur styrelse/funktionärer – från båtklubbar i distriktet. I söndags var det dags för 2 personer från SBK och ca 22 personer från andra båtklubbar att tillgodogöra sig denna kurs. Vi fick bla kännedom och kunskap/färdigheter i –
”Sjösäkerhet genom att hantera pyrotekniska nödsignaler, överlevnad i kallt vatten med överlevnadsdräkt samt att kunna ta sig upp i en räddningsflotte, teoretiska och praktiska färdigheter i att hantera elektroniska instrument etc.” Det var en mycket nyttig och givande kurs tillsammans med kompetenta ledare och trevliga deltagare samt stämpel i NFB:s blåa intygsbok. Rekommenderas.
20160522_132145 20160522_135223 20160522_140202 20160522_145945
20160522_130924