Uppskjutet årsmöte!

Hej medlemmar i SBK!

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset kommer vi skjuta upp årsmötet tills vidare. Styrelsen arbetar vidare som vanligt fram tills dess att ny tid för årsmötet har fastställts.

Vi återkommer med ny tid för årsmötet vid ett senare tillfälle.

Mvh,
Anna-Carin Nordström
Sekreterare SBK

Trännö Runt 24 Augusti 2019

Söderköpings Båt Klubb inbjuder till Trännö Runt den 24 augusti 2019

Trännö Runt är en SRS-segling som startade 1976. Seglingen har genom åren varit en populär segling att deltaga i, då respit-starten medför att den som inte är kappseglingsvan får det lite lugnare vid starten, samtidigt som tävlingsmomentet ändå finns på plats.

Banan ligger på Trännöfjärden vilket innebär att du seglar på skyddade vatten, och att goda möjligheter finns för intresserade åskådare att följa kappseglingen från öar och fastland. Banans längd är 15 distansminuter och då har du seglat två varv runt Trännö och de utlagda bojarna.

Skepparmötet liksom Start och Mål finns vid Simpholmen i södra delen av Trännöfjärden.
Pos. N 058^ 22′ 40″ E 016^44′ 34″ .

Vid svårigheter att lägga till vid Simpholmen flyttar vi skepparmötet till Trännöhalsen som ligger 600 meter väster ut om Simpholmen

Tid för Skepparmöte Kl. 11.00

Första start kl. 12.00

Startavgift 100:-

Anmälan senast den 20/8 till Örjan Johansson 070-541 33 89 eller via E-mail

Vid anmälan skall uppges namn, båttyp,segelnummer, klubbtillhörighet, SRS-tal och orsak till eventuell avvikelse från standard-lystalet.

Hjärtligt Välkomna till Trännö
Tävlingskomitten

Intresseanmälan till brandutbildning

Hej, nu har vi återigen chansen att få till en kurs i brandutbildning för SBKs medlemmar. Kursen hålls i ÖBF:s (Östergötlands Båtförbund) regi. Kursen kommer (om tillräckligt intresse finns) bli av en lördag under april eller maj. Skicka ett mail till om ni är intresserade!

Man kan titta här hur den förra kursen gick till som vi hade: SBK brandutbildning 2016