Allmäna frågor kan skickas till

Styrelse

Ordförande Örjan Johansson 0121-131 22
070-5413389
Vice ordförande Roland Andersson 070-4401982
Kassör Tatiana Andersson 011-4738195
072-9294997
Sekreterare Anna-Carin Nordström 0708-732736
Styrelseledamot Christer Andersson 011-4738195
0721-901844
Styrelseledamot Carl-Johan Tronét 0706051365
Styrelseledamot Jonny Samuelsson 0121-10876
073-9875559
Styrelsesuppleant Jan Karlsson 0760958028
Styrelsesuppleant Michael Römert 0735285483

Funktionärer

Ordf. varvssektionen Christer Andersson 011-4738195
0721-901844
Ordf. ungdomssektionen Vakant
Ordf.tävlingssektionen Örjan Johansson 0121-131 22
070-5413389
Ordf.klubbmästeriet Roland Andersson 0704-401982
Valberedningen (sammankallande) Jan Malmberg
Valberedningen David Andersson 070-8431180
Valberedningen Lars Malm 0707691890
Revisor Peter Gustafsson 0705708942
Revisor Hans Kindahl 0705301466

Övr. ansvarsområden

Områdesansvariga Jan Karlsson/
Roland Andersson
0760958028
070-4401982

Nyckel-och vimpelansvarig
Materialförvaltare
Roland Andersson 070-4401982
Webbansvarig Anna-Carin Nordström 0708-732736