Allmäna frågor kan skickas till

Styrelse

Ordförande Örjan Johansson 0121-131 22
070-5413389
Vice ordförande Anders Jansson 0706-276824
Kassör Anna-Carin Nordström 0708-732736
Sekreterare Ewa Fellnert 0705-316883
Styrelseledamot Roland Andersson 0704-401982
Styrelseledamot Jan Karlsson 0760958028
Styrelseledamot Anders Jansson 0706-276824
Styrelseledamot Jonny Samuelsson 0121-10876
073-9875559
Styrelsesuppleant Jonas Thorstensson 0709-605379
Styrelsesuppleant Robert Karlsson 0735118436

Funktionärer

Ordf. varvssektionen Roland Andersson 0704-401982
Ordf. ungdomssektionen Vakant
Ordf.tävlingssektionen Örjan Johansson
Ordf.klubbmästeriet Roland Andersson 0704-401982
Valberedningen (sammankallande) Bernt Lindberg 0730-448738
Valberedningen David Andersson 070-8431180
Valberedningen Lars Malm 0707691890
Revisor Peter Gustafsson 0705708942
Revisor Hans Kindahl 0705301466

Övr. ansvarsområden

Områdesansvariga Jan Karlsson/
Roland Andersson
0760958028
070-4401982

Nyckel-och vimpelansvarig
Materialförvaltare
Roland Andersson 070-4401982
Webbansvarig Ewa Fellnert