Kontakt

Styrelse

Ordförande Örjan Johansson 0121-131 22
070-5413389
Vice ordförande Roland Andersson 0121-105 75
070-4401982
Kassör Tatiana Andersson 011-4738195
072-9294997
Sekreterare Anna-Carin Nordström 0708-732736
Styrelseledamot Christer Andersson 011-4738195
0721-901844
Styrelseledamot Pär Blomqvist 0121-10379
070-3374388
Styrelseledamot Jonny Samuelsson 0121-10876
073-9875559
Styrelsesuppleant Carl-Johan Tronét 0706051365
Styrelsesuppleant Jan Karlsson 0760958028

Funktionärer

Ordf. varvssektionen Christer Andersson 011-4738195
0721-901844
Ordf. ungdomssektionen Vakant
Ordf.tävlingssektionen Örjan Johansson 0121-131 22
070-5413389
Ordf.klubbmästeriet Sven-Arno Thorstensson 0121-10300
070-3614605
Valberedningen (sammankallande) Jan Malmberg
Valberedningen David Andersson 070-8431180
Valberedningen Lars Malm 0707691890
Revisor Peter Gustafsson 0705708942
Revisor Henrik Tillman 072-3875080
Revisorsuppleant John Fritsch 070-5916449

Övr. ansvarsområden

Nyckel-och vimpelansvarig Sven-Arno Thorstensson 0121-10300
070-3614605
Områdesansvariga Christer Andersson/
Roland Andersson
0721-901844
070-4401982

Materialförvaltare Roland Andersson 0121-105 75
070-4401982
Webbansvarig Anna-Carin Nordström 0708-732736