Söderköpings båtklubbs ändamål

Söderköpings båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet samt bedriva idrottslig verksamhet med särskild inriktning på sjösport.

Tävlingssektionen

Tävlingssektionens mål är att stimulera medlemmar till deltagande i de regattor som varje år arrangeras av båtklubbar inom vårt distrikt. Vår egen regatta kallas Trännö Runt och har historiskt arrangeras i slutet på augusti.

Ungdomssektionen

Vår ungdomssektion har som mål att öka intresset för båtliv och segling bland ungdomar.
Kontakta gärna vår ansvarige för denna verksamhet under fliken Kontakt

Sjösättning och Torrsättning

Med hjälp av inhyrd mobilkran på varvsområdet sjösätter vi och tar upp medlemmarnas båtar. Max vikt 7 ton. Både båtar som ligger på varvet och som kommer via landsväg kan sjösättas och tas upp.
För kostnader, se taxor och avgifter nedan.
Upptagning och sjösättning sker under tider som anslås på klubbens hemsida där även onlinebokning utförs efter att du har fått inloggningsuppgifter.
Maila: om du inte har fått något inlogg.

Vinterförvaring

På varvsområdet kan vi tillhandahålla vinterförvaringsplatser för våra medlemmars båtar. Förvaringsskydd får man bygga själv.
Inom varvsområdet finns tre stycken båthallar. Varje båthall bildar en egen ekonomisk hallförening. Till dessa båthallar finns särskilda kölistor som administreras av respektive förening.

Viktiga fördelar

  • Vi lyfter båtar på upp till max 7 ton.
  • Goda tilläggningsmöjligheter vid våra bryggor för sjösättning och upptagning.
  • Det finns en sjösättningsramp på området där du kan sjösätta eller ta upp en mindre båt mot en låg avgift.
  • Större delen av området är inhägnat.
  • Relativt centralt beläget i Söderköping – 2 km till busstation, 1 km till mack.
  • Tillgång till vatten och el finns.

Medlemsansökan

Vi beslutar om inträden i klubben på våra styrelsemöten. Du fyller i medlemsansökan direkt i vårt medlemsregister BAS. Önskar du även en plats på varvsområdet för din båt, kontakta varvschefen innan medlemsansökan för att få besked om lediga platser.

Klicka här för att ansöka om att bli medlem i SBK: Medlemsansökan i Söderköpings båtklubb

Taxor och Avgifter

Inträdesavgift 350 kr
Medlemsavgift enskild medlem 250 kr
Medlemsavgift familj 300 kr
Varvsavgift grundkostnad (El och vatten) 200 kr
Varvsfond (Traktor, vagn, högtryckstvättar mm) 200 kr
Samt kostnad för båt som beräknas efter båtlängd x båtbredd pris per kvadratmeter 50 kr
Kostnad för fast tält, tältets längd x bredd, pris per kvadratmeter 50 kr
Sjösättning/upptagning kranlyft per tillfälle 1000 kr
Lyft av båt för icke medlem i SBK – 1500 kr kontant i samband med en ordinarie torr/sjösättning och mot uppvisande av giltigt försäkringsbevis för båten.
Sommarhyra för båt som ligger kvar efter sista ordinarie sjösättning till första ordinarie torrsättning: Första två åren 1.000:-, tredje året höjs till 2.000:-, fjärde året höjs till 4.000:-, femte året höjs till 8.000:-, sjätte året och därefter höjs till 10.000 :-
Friköp från arbetsplikt eller för icke fullgjord arbetsplikt 500 kr
Förtöjning vid varvsområdets brygganläggningar och vatten-områden utöver tillåten tid enligt klubbens ordningsstadga. Per påbörjad vecka 200 kr

Övrigt

Klubbflagga eller vimpel 150 kr
Depositionsavgift grindnyckel 600 kr

Stadgar och Ordningsregler

Stadgar
Ordningsregler gällande klubbens varvsområde